TIETOSUOJASELOSTE 2021

 

REKISTERINPITÄJÄ:​

Injektiohoidot Johanna Holpainen

Maaherrankatu 7
50100 Mikkeli

injektiohoidotjh@gmail.com

050 5911396

Y-tunnus: 2947326-6

 

Keräämme henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitoa varten. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on meidän välinen sopimus ja siitä johtuvat lakisääteiset velvoitteet. Henkilötietojen antaminen on edellytys sopimuksen syntymiselle. Toisin sanoen et voi suorittaa ajanvarausta, jos et anna tässä yhteydessä henkilötietojasi. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on suostumus. Emme tee sinua koskevia profilointeja tai automaattisia päätöksiä. 

 

HENKILÖTIETOJASI VASTAANOTTAVAT: 

  • yrityksemme ja sen työntekijät 

  • nettiajanvarausjärjestelmän tarjoaja (Timma)

 

Säilytämme henkilökohtaisia tietojasi vain tarvittavan ajan, jotta voimme täyttää tässä selosteessa kuvatut käyttötarkoitukset. Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden toteuttamiseksi ja niiden asianmukaisen toteuttamisen osoittamiseksi. 

 

ASIAKKAANA SINULLA ON OIKEUS:

  • saada pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin, mukaan lukien oikeus saada jäljennös sinua koskevista henkilötiedoista

  • pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen oikaisemista tai poistamista

  • tietyin edellytyksin pyytää käsittelyn rajoittamista tai vastustaa henkilötietojen käsittelyä

 

Voit tarvittaessa pyytää järjestelmiin sinusta tallennetut tiedot ottamalla yhteyttä sähköpostitse: injektiohoidotjh@gmail.com